Brf Årsta backe

Vi är en bostadsrättsförening i Östbergahöjden.

Högst upp längs Östbergabackarna – omgivet av grönska och på behagligt avstånd från larm och avgaser – ligger våra fyra hus med sammanlagt 56 lägenheter.

2005 började JM bygga fyra hus på Älvsåkersgränd, respektive Spannarpsgränd, med totalt 56 bostadsrätter och en liten uthyrningslägenhet (som även används som styrelserum), dvs nuvarande Brf Årstabacke.

brf-arsta-backe-alvsakersgrand-48-1

Älvsåkersgränd 48

Älvsåkersgränd 46

brf-arsta-backe-spannarpsgränd-8-1

Spannarpsgränd 8

brf-arsta-backe-spannarpsgränd-4-1

Spannarpsgränd 4

brf-arsta-back-ostbergahojden-hus-3