Uppdaterat 2019-05-13

Nyheter från min bostadsrättsförening

  • Årsredovisningen för 2018 finns nu att läsa på hemsidan.
  • Svårt att komma ihåg att betala månadsavgiften i tid? (Senaste betaldag för avi är den sista vardagen i månaden.) Vill du ha hjälp att ansluta dig till Autogiro? Kontakta: leif@bokforingnorrort.se
  • Bokföring Norrort kommer att ta ut påminnelseavgift för obetald månadsavgift redan fr o m den första dagen i efterföljande månad. Så se till att betala i tid! Bostadsrättsföreningen ska inte agera bank!
  • Om du har en Bopärm i lägenheten – släng den! Alla aktuella uppgifter finns på hemsidan!
  • Alla renoveringar/förändringar som görs i lägenheterna ska anmälas till styrelsen. (Detta gäller dock inte målning samt byte av golv eller tapeter.) Elarbeten måste alltid göras av behörig elektriker.
  • Har du noterat något som gått sönder och inte fungerar i närområdet? Om det inte rör bostadsrättsföreningen, kontakta Stockholms stad, app: stockholm.se/ tycktillapp, webb: stockholm.se/felanmälan eller ring 08 651 00 00.
  • Regler för hur namn får anges i trappregistret, på postbox och tidningshållare finns att läsa under ”Om bostaden” och därefter ”Nycklar och post”. (Ändringar görs av styrelsen.)

Ordningsregler för yttre miljö

Lär dig om vad som gäller i vår förening:

Yttre miljö

Det finns många myter om återvinning, t ex att:

• Förpackningar behöver rengöras noggrant (det räcker att skölja ur dem).

• Mjölk-, juice- och filförpackningar inte går att återvinna pga att de består av flera olika material (de sorteras efter det viktmässigt dominerande materialet).

• Transporten äter upp miljönyttan (miljövinsten blir mångdubbelt större).

• Det inte är någon vits att sortera t ex förpackningar och tidningar eftersom allt ändå blandas ihop (allt skickas separat till återvinning).

• Soporna sorteras i efterhand, varför man lika gärna kan slänga allt i sopbehållaren (om t ex förpackningar slängs i soporna eldas de upp och återvinns därmed inte).

• Det inte är någon vits att sortera färgat och ofärgat glas, de blandas ändå (det ser bara så ut, på lastbilsflaken finns två olika fack].

Mer om vår sophantering finns att läsa här: Sophantering

Brf Årsta Backes epost-adress är:  styrelsen@brfarstabacke.nu