Hos oss i Brf Årsta Backe gäller följande:

 • Fastigheten byggdes 2006.
 • Brf Årsta Backe är en äkta förening, som förvärvade fastigheten samma år.
 • I föreningen finns 56 lägenheter.
 • Värme ingår i månadsavgiften, liksom vatten, kabel-TV och bredband.
 • Källarförråd finns.
 • Inga beslut om avgiftshöjningar den närmsta tiden finns.
 • Ev överlåtelseavgift debiteras köpare.
 • Juridisk person godkänns inte som köpare.
 • Trappstädningen sköts av en städfirma.
 • Det är OK med delat ägande.
 • Marken upplåts med tomträtt.
 • Fasaden är putsad.
 • Grunden är OK.
 • Radonmätningar har gjorts, med lugnande resultat.
 • Köksfläkten är kopplad till ventilationen.
 • Fastigheten värms med fjärrvärme.
 • Inga större reparationer eller ombyggnader planeras f n.
 • Våra parkeringsplatser har kösystem. Väntetiden är oftast kort
 • Det finns inga garageplatser och heller inga laddstolpar.
 • Postadress: Brf Årsta Backe, Spannarpsgränd 4, 125 72 Älvsjö
 • Mejlkontakt: styrelsen@brfarstabacke.nu
House-2