2005 började JM  bygga fyra hus på Älvsåkersgränd, respektive Spannarpsgränd, med totalt 56 bostadsrätter och en liten uthyrningslägenhet (som även används som styrelserum), dvs nuvarande Brf Årstabacke.

Historia

Om man promenerat över Årstafältet upp mot Östbergabackarna, kan man ha gått på Göta Landsväg. Första gången som Göta Landsväg omnämndes i Stockholms jordebok var 1494, men antagligen har vägen använts ännu längre tillbaka som en förbindelse från Stockholm och söderut. Efter att man 1669 byggde en bro över Liljeholmsviken från Hornstull, kom denna lite rakare Södertäljeförbindelse att ta över rikstrafiken. Göta Landsväg förblev dock en viktig lokal väg, inte minst som den passerade den nu mer 800 år gamla Brännkyrka sockenkyrka.

Idag finns bara en dryg kilometer kvar av Göta Landsväg och frågan är vad som händer med den då Årstafältet ska bebyggas. Men än så länge kan man alltså känna historiens vingslag och njuta av dofterna från gamla trädgårdsväxter och fruktträd från nu försvunna torp och stugor.

Namnet Östberga kommer från två gamla hemman, som kan härröras till slutet av 1300-talet. Den gård som låg på en kulle öster om Tussmötevägen (som ligger åt Svedmyra/Stureby-hållet) såldes till Stockholms kommun 1911 och revs på 1970-talet.

1950 lades den första stadsplanen för Östberga-området och i Gamla Östberga byggde HSB ett antal trevånings smalhus 1957 – 59. Det var väldigt vanligt med smalhus på den tiden, vilket man också kan se nere i gamla Årsta ­– allt för att kunna få naturligt ljus in i lägenheterna så stor del av dagen som möjligt.

På Östbergshöjden/Östbergabackarna började man några år senare bygga ett stort antal sk lamellhus. Då – i början av 1960-talet – var det attraktivt att flytta ut från stadskärnan till de stora,. ljusa lägenheterna på Östbergahöjden, där det också fanns mycket grönytor.

Östberga låg fortfarande relativt nära stadens centrum och det fanns flera busslinjer i området. Kommunikationerna har under senare år förbättrats ytterligare i och med Tvärbanans hållplats på Årstafältet.

Vad gäller parkeringsplatser för bilarna har läget kommit att förändras rätt drastiskt under senare år, vilket bl a trängseln av bilar längs Östbergabackarna vittnar om. Fram till 2005 var t ex området, där idag Brf Årstabackes hus på Älvsåkersgränd 46 och 48 ligger, en enda stor p-plats. Många av dessa platser har man på JM dock försökt placera runt de bägge husen.

Det var alltså 2005 som JM började bygga fyra hus på Älvsåkersgränd, respektive Spannarpsgränd, med totalt 56 bostadsrätter och en liten uthyrningslägenhet (som även används som styrelserum), dvs nuvarande Brf Årstabacke.

 

Göta Landsväg

Idag är Valla å bara ett djupt dike på Årstafältet. Förr flöt antagligen ett större vattendrag under Göta landsväg. Den nuvarande stenvalvsbron rekonstruerades 1998 ovanpå resterna av det gamla fundamentet enligt traditionell modell, men ursprungligen torde bron ha varit av trä.

brf-arsta-back-ostbergahojden-hus-gota-landsvag-bro1

 

Stadsplan

1950 lades den första stadsplanen för Östberga-området och i Gamla Östberga byggde HSB ett antal trevånings smalhus 1957 – 59. Det var väldigt vanligt med smalhus på den tiden, vilket man också kan se nere i gamla Årsta ­– allt för att kunna få naturligt ljus in i lägenheterna så stor del av dagen som möjligt.

På Östbergshöjden/Östbergabackarna började man några år senare bygga ett stort antal sk lamellhus. Då – i början av 1960-talet – var det attraktivt att flytta ut från stadskärnan till de stora,. ljusa lägenheterna på Östbergahöjden, där det också fanns mycket grönytor.

Östberga låg fortfarande relativt nära stadens centrum och det fanns flera busslinjer i området. Kommunikationerna har under senare år förbättrats ytterligare i och med Tvärbanans hållplats på Årstafältet.

Vad gäller parkeringsplatser för bilarna har läget kommit att förändras rätt drastiskt under senare år, vilket bl a trängseln av bilar längs Östbergabackarna vittnar om. Fram till 2005 var t ex området, där idag Brf Årstabackes hus på Älvsåkersgränd 46 och 48 ligger, en enda stor p-plats. Många av dessa platser har man på JM dock försökt placera runt de bägge husen.