Felanmälan under kontorstid, vardagar 7:00-16:00

Fastighetsskötare: Växthuset Utveckling AB, 08-556 218 30

Vid fel på hiss, kontakta Kone på tel: 020-72 20 20

Vid fel på TV-nät eller bredband, kontakta Com Hem på tel: 90 222

Vid fel på bredband, om du är Bredbandsbolagskund ring: 0770-777 000

Felanmälan efter kontorstid

  • Vid ”jourfall” efter kontorstid, där åtgärd av felet inte kan vänta till nästkommande arbetsdag, t ex fel eller haveri med risk för följdskador som vattenläckage, brand eller om värmeanläggningen inte fungerar, kontakta Jourbolaget. Info finns på anslagstavlan.
  • Du måste uppge namn, adress, telefonnummer och lägenhetsnummer.
  • För övriga fel i lägenheten, kontakta någon i styrelsen..

Observera att utryckning på grund av jouranmälan för åtgärd av mindre fel eller fel av icke akut karaktär, debiteras den som anmält felet. Är ni osäker på felets karaktär, fråga jourbolaget.